Brzdęki…

Czyli maszyny, pojazdy, rupiecie i generalnie wszystko, co pasuje do kategorii brzdęków. Chociaż zdarzają się wyjątki, w postaci nie-brzdęków. Ale na to już nie mam większego wpływu. Brzdęki po prostu żyją własnym życiem. I jest im z tym zaskakująco dobrze…