Sztuka ulicy

Z tym mam zawsze problem. Bo właściwie… To nie ja jestem autorem tych obrazów. Ja mogę je tylko znaleźć i sfotografować. Ale dzieło pozostaje dziełem tego, kto je namalował. Przynajmniej w większej części…